Başarılarımız

ICA Tarafından Acredite
Okul

Tales Kampüsü

Suje Okul Öncesi

Suje Okulları Tales Kampüsü

Anasınıfı

Suje İlkokul

Suje Okulları Tales Kampüsü

İlkokul

Suje Ortaokul

Suje Okulları Tales Kampüsü

Ortaokul

Suje Online

Eğitim Ekosistemimiz

Suje Cocukları

Öğrencilerini “çok yönlü” geliştiren, yenilikçi fikirleri teşvik eden, karar verme becerisi kazandıran bir anlayış.

İnterdisipliner Programlar

ICA Sertifikalı Müfredatımız

ICA, 90 ülkede 1000’in üzerinde okulu kapsayan uluslararası okullar birliğidir. Okulumuzda ICA - IMYC tarafından benimsenen uluslararası müfredat, ulusal müfredatla birleştirilmektedir. Öğrencilerimizin mükemmel akademik ilerleme kaydetmeleri adına yapılan tüm çalışmalar yüksek kaliteli öğrenme girdileriyle desteklenmektedir.

Suje Cocukları
Suje Uygulamalı Derlser

Düşünce Liderleri

Her başarının altında mutlaka bir mücadele vardır, kestirme yollardan bir yere varılamaz. Suje Okulları sonuca değil sürece odaklanan yaklaşımlarıyla sorumlu karar veren ve öz farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştiren, bu ülkenin seçkin kuruluşları arasındadır.

---

Hakan Kızıltoprak

Finance Committee Delegate & Vice Chair CERN

Akademik başarı, öğrenci olmanın en sevindirici yönlerinden biridir. Zor olan, akademik başarı için gerekli becerilerin nasıl oluşturulacağına karar vermek ve uygulamaktır. Suje’deki bu muhteşem takımın bir parçası olmak işte bu anlamda çok onur verici.

---

Prof. Dr. Metin Ercan

Professor at Bogazici University

Öğrenciler mutlu olduklarında, daha iyi problem çözebilirler, eleştirel düşünceye ve muhakemeye daha açıktırlar, odakları daha uyumludur, bilgiyi akılda tutma ve hatırlama yetenekleri artar. İşte bu yüzden Suje’nin öğrencileri ne bildiklerini ve neyi bilmeye ihtiyaçları olduğunu bilirler.

---

Michael Strong

Yaşadığımız dünya, teknolojinin geleceğini benimsemek için değişirken, eğitim sistemimizde nasıl ve ne öğrettiğimiz de 21. yüzyılın artan taleplerine ayak uydurmak için yeniden şekillendirilecektir. İşte bu çalışmanın baş mimarlarından biri Suje Okulları’dır.

Louis Slaughter