Uygulamalı Ders Detayları

Görsel Düşünme Stratejileri dersi, sorgulamaya dayalı bir öğretim yöntemidir.

Dersin amacı sağlam bir arka plan bilgisi oluşturabilmek için ihtiyacımız olan altyapıyı desteklemek ve okuduğumuz şeyi anlamak için gerekli bilişsel adımları modellememize yardımcı olmaktır.

Derste kimi zaman sanatı kimi zaman var olan bir veriyi ya da bilgiyi kullanırız. Örneğin bir restoranda önümüze konan “Olmadık Şeyler Menüsü”nden başlayarak, “Haftada 1 kredi kartı yutuyor olabilir miyiz?” sorusuna yanıt ararız. Plastik kirliliğinin boyutlarını öğrenir, birey olarak üzerimize düşenleri tartışırız. Kısacası bu derste bizler bir soru, bir sorun, bir görev ya da bir görselden yola çıkar, görsel ve bilişsel becerilerimizi işe koşarız.

Uygulandığı sınıflar: 1-2 ve 3

Uygulamalar sınıflar düzeyinde farklılıklar göstermektedir.