Profesyonel Gelişme

Suje’de okul yöneticileri ve öğretmenler; kendi sorumlulukları, öğrencilerin ve okulun gelişim ihtiyaçları ile ilgili sürekli mesleki gelişimlerini (SMG) sürdürmeye teşvik edilir. SMG programı kurullarımız aracılığıyla yürütülür. Suje’de “öğretmenlik”; genç akıllara ilham veren bir tutkuyla mesleğini icra edenlerin, her çocuğun potansiyeline ulaşmasını sağlama taahhüdünde olmasıdır.

Eğitimlerde sıklıkla ele alınan konular;

  1. Eğitimin niteliğine odaklanan derinlemesine çalışmalar

  2. Sınıf içindeki tüm yeteneklerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek öğretim tasarımları

  3. Hedef belirleme ve değerlendirme

  4. Geribildirim uygulamaları

  5. Konu liderliği

  6. Eğitim teknolojileri

  7. Öğrencilerin; öğrenmelerini ve anlayışlarını derinleştirme çalışmaları