Suje'de Öğrenciler

Suje’de öğrencilere çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımı vardır. Bu nedenle Suje’nin öğrencilerini sınavlar esir almaz. Çünkü Suje’de öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin öğrenmeyi sevdikleri ortamlar oluşturulur. Böylece öğrencilerimizin derslere katılımlarını aktif hale getirerek daha etkili ve verimli ders işlenmesini sağlarız. Kısacası Suje’de öğrencilerimiz kendi öğrenmelerinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine alırlar.

Öğrencilerimiz, öğrenme için kişisel sorumluluğu üstlenir ve öğrenme için coşku ve meraklarını paylaşan akranlarıyla birlikte değişim yaratmada aktif, yaratıcı, düşünceli ve katılımcılar olurlar.