Suje'de Dersler

Kampüste dersler melezlenerek işlenir. Bir dersin başrol oyuncusu olan kavram ve bu kavramın rol arkadaşları birlikte ele alınır. Bu sayede öğrenme hedeflerinin (kazanımların) işaret ettiği kavramlar, öğrenen ve öğreten için anlamlı hale gelir.

Öğrencilerden bir konuyu anladıklarını ve de onu geliştirebileceklerini gösteren bir dizi “anlama performansları” göstermeleri beklenir.

Öğrencilerin anlama kanıtlarını toplamak için de sınavlarla sonuçları ölçmek yerine öğrenme süreçlerini ve bu süreçlerde öğrencilerin;

  1. Açıklayabilme

  2. Ön görebilme

  3. Öğrendiklerini yeni durumlara uygulayabilme

  4. Bağlantılar kurabilme

  5. Doğrulayabilme

  6. Savunabilme

  7. İlişkilendirebilme becerilerini ölçüyoruz.