Tales Kampüsü'nde Eğitim

Suje Eğitim Kurumları, öğrencilerine odaklanan, sorgulamaya dayalı, bütünleşik bir müfredatla anlamlı öğrenmeyi amaçlar. Bu nedenle öğretmenlerimiz; öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve öğrenme stillerini karşılamak için öğretimi farklılaştırır ve onlara dengeli bir eğitim programı sunar. Böylece her çocuk büyürken kendi potansiyelini keşfeder.

Tales Kampüsü öğrencileri, otantik öğrenme ve uygulama ile meşgul olmak için etkinlikler, odaklanmış oturumlar, yarışmalar ve çalıştaylara ev sahipliği yapar.

Her öğrencinin başarıları sürekli olarak değerlendirilir. Öğretmenler, bilgi ve beceriler, gözlemler, öğrenci çalışmalarının portfolyoları ve kitap, proje ve pratik çalışma analizi gibi çeşitli değerlendirme tekniklerini kullanırlar. Çocuğun genel gelişimine bakıldığında tutum, öğrenme becerileri, sosyal ilişkiler ve çaba eşit derecede önemlidir. Ebeveynlerle yılda dört kez her öğrencinin sosyal ve akademik ilerleyişini gözden geçirmek için toplantılar düzenlenir.

Çocukların bize benzersiz deneyimler, yetenekler ve ilgi alanları olan farklı bireyler olarak geldiklerini biliyoruz. Bu farkındalıkla, okullarımızda öğretim programlarını çocuğun bireysel gelişimine uyarlıyoruz.