Prof. Dr. Metin Ercan

Prof. Dr. Metin Ercan

Professor at Bogazici University

Akademik başarı, öğrenci olmanın en sevindirici yönlerinden biridir. Zor olan, akademik başarı için gerekli becerilerin nasıl oluşturulacağına karar vermek ve uygulamaktır. Suje’deki bu muhteşem takımın bir parçası olmak işte bu anlamda çok onur verici.

Hakan Kızıltoprak

Hakan Kızıltoprak

Finance Committee Delegate & Vice Chair of ILO Forum-CERN

Her başarının altında mutlaka bir mücadele vardır, kestirme yollardan bir yere varılamaz. Suje Okulları sonuca değil sürece odaklanan yaklaşımlarıyla sorumlu karar veren ve öz farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştiren, bu ülkenin seçkin kuruluşları arasındadır.

Michael Strong

Michael Strong

Founder at The Socratic Experience

Öğrenciler mutlu olduklarında, daha iyi problem çözebilirler, eleştirel düşünceye ve muhakemeye daha açıktırlar, odakları daha uyumludur, bilgiyi akılda tutma ve hatırlama yetenekleri artar. İşte bu yüzden Suje’nin öğrencileri ne bildiklerini ve neyi bilmeye ihtiyaçları olduğunu bilirler.

Louis Slaughter

Louis Slaughter

CEO of Fiberless Networks

Yaşadığımız dünya, teknolojinin geleceğini benimsemek için değişirken, eğitim sistemimizde nasıl ve ne öğrettiğimiz de 21. yüzyılın artan taleplerine ayak uydurmak için yeniden şekillendirilecektir. İşte bu çalışmanın baş mimarlarından biri Suje Okulları’dır.