Uygulamalı Ders Detayları

Yazma becerisi bizi iletişim ve düşünme becerisiyle donatır. Aynı zamanda fikirlerimizi başkalarına ve kendimize açıklama yeteneğimizi de geliştirir. İletişim (sözlü ve yazılı), her öğrencinin sadece akademik hayatında değil, yaşam boyu başarılı olabilmesi için ustalaşması gereken temel bir beceridir. İletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmenin bir yolu olan “yazma” çalışmaları Suje’de müfredata derinlemesine entegre edilmiştir.

Uygulandığı sınıflar: 4 – 5 – 6 – 7 ve 8

Doğanın içinde sıra dışı bir okul, SUJE…