Uygulamalı Ders Detayları

Küresel okuryazarlık dersinin amacı; öğrencilerin küresel bilgiye, küresel farkındalığa ve küresel olayları kavrama yeteneğine sahip olmaları ve bilgi birikimlerini artırmalarıdır. İçerikler; Evren ve Yeryüzünün Oluşum Süreci, İnsanın ve İnsanlığın Gelişim Süreci, İnsanın Fizyolojik Değişimi, Göçebe Yaşam - Yerleşik Yaşam, Kültür Havzaları, Kayıp Uygarlıklar, Günümüz Dünyasının Kritik Dönüm Noktaları, Coğrafi Keşifler … gibi başlıklar altında her sınıf düzeyi için özel olarak tasarlanmıştır.

Ders; matematik ve bilim, sanat ve kültür, coğrafya ve ekonomi yoluyla dünya hakkında bilgi edinmeyi içerir.

Ders; matematik ve bilim, sanat ve kültür, coğrafya ve ekonomi yoluyla dünya hakkında bilgi edinmeyi içerir.

Uygulandığı sınıflar: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ve 8

Doğanın içinde sıra dışı bir okul, SUJE…