Uygulamalı Ders Detayları

Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan sanatkara “marangoz” bu sanata da “marangozluk” dendiğini yaşayarak öğrenir Suje’nin öğrencileri.

Atölyelerine kimi zaman, gölgesinde onca insanı dinlendiren kayın, yazın gelişini müjdeleyen mis kokulu ıhlamur, yıllarca kollarına kurulan salıncağında çocukları uyutan meşe uğrar. Her biri sevinçle çıkar atölyeden.

Bu atölyede Sujeli çocuklar; matematik, fizik, kimya ile hayal kurmayı öğrenir. Analitik düşünme becerileri gelişir. Takım olmanın, bir olmanın, birlik olmanın önemini kavrarlar. Tüketen değil üreten olmayı öğrenirler. Hata yapma özgürlükleri olduğunu bilirler.

Mekanik, kinetik, robotik sistemleri elleriyle keşfederler.