Hoş Geldiniz


Ortaokul

Suje Okulları verdiği eğitimde her zaman yüksek standartları hedefleyip, öğrencilerini liseye ve hayata donanımlı bir şekilde yönlendirecek eğitim programları tasarlar. İşte bu nedenle okulumuzun en güçlü yanlarından biri, ana dersleri destekleyen interdisipliner programlardır.


Bu sayede zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşayan ortaokul çağındaki öğrencilerimiz çok yönlü yetişirler.

Ortaokul Suje

Akademik Uygulamalarımız


Matematik

O rtaokul matematik öğretiminde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve sağlam bir akademik temel oluşturmak için matematiksel kavramlara öncelik veririz.

Bu nedenle matematik dersleri, öğrencilerin matematik kavramlarından anlam çıkarmalarına olanak tanıyan, etkileşimli ve uygulamalı şekilde yürütülür.

Matematikten Anlam Yaratmak

Suje’de manipülatifler, uygulamalı araçlar ve kaynaklar öğrencilere matematiğin fiziksel temsilini göstermek için kullanılır.

Öğrencilerimiz üniteleri sorgulama yoluyla öğrenirken, her ünitede/konuda öğrendiklerini ortaya koymaları beklenen süreç ve sonuç değerlendirmeleri yapılır. Tüm bunlar, öğrencilerimizde daha derin bir matematiksel anlayış geliştirmek içindir.

Suje’de matematik öğretiminin ayrı bir yeri vardır. Çünkü biz öğrencilerimizin matematiği sınıftan dışarıya ve çevrelerindeki dünyaya nasıl taşıyacaklarını öğrenmelerini önemseriz.

Suje’de ortaokul öğrencileri için özel olarak tasarlanmış donanımlı matematik sınıfları vardır. Sınıflardaki materyal ve etkinlik koleksiyonları keşfetmek, sorgulamak, sistematik olarak çalışmak, görselleştirmek, tahminde bulunmak, açıklamak, genellemek, doğrulamak, kanıtlamak ... için tasarlanmıştır.

Suje’de bunların hepsi matematiksel düşünmenin merkezinde yer alır.

 Matematik / Matematik Stratejileri / Matematiksel Uygulamalar

Yabancı Dil Öğrenimi

Okul programımızda, yabancı dil ders saatleri ağırlıklı yer tutar.

Derslerimiz teknik donanımlı ve özel olarak tasarlanmış 3 farklı dil sınıfında multimedya destekli olarak yürütülür. Kullanılan online programlarla öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerini destekleriz.

İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda İngilizce konuşma, okuduğunu ve dinlediğini anlama ile yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları dil öğretimizin temelini oluşturur.

Öğrencilerimiz dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, aşağıdaki tabloda belirlenen Cambridge Üniversitesi YLE sınavlarını alırlar.

Suje'de Yabancı Dil Öğrenimi
Suje'de Yabancı Dil Öğrenimi

Bilimsel Düşünme Becerileri

Suje’de ortaokul öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bir Fen Laboratuvarı ve Fen Bilimleri derslikleri vardır. Sınıfta, keşif ve sorgulama modellerini kullanan öğretmenlerimiz, öğrencilerin zamanlarının çoğunu laboratuvarda yürütülen uygulamalarla geçirmelerini önemserler.

Suje’de Fen Bilimleri dersi, Bilim Uygulamaları dersiyle desteklenir.

Bu iki dersin ve diğer disiplinlerin etkileşimiyle öğrencilerimizin, sorular sormalarına, gözlem yapmalarına ve kanıt toplamalarına, kanıtları sonuç çıkarmak için kullanmalarına rehberlik eder, sorulara cevaplar aramaları için uygulamalı fırsatlar yaratırız.

Suje Okulları Bilimsel Düşünme Becerileri

Derse Ait Derslik

Suje’de her branşın (Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Matematik…) kendine ait sınıfı bulunur. Tüm sınıflar ilgili dersin materyalleri ile donatılmıştır. Bu sayede öğrenciler sınıf atmosferinden olumlu şekilde etkilenirler.

İnterdisipliner programlar sayesinde;

  1. Matematik dersleri; Matematik Stratejileri dersi, Matematiksel Uygulamalar dersi ve soru çözüm saatleriyle desteklenir,
  2. Türkçe dersleri; Yaratıcı Yazarlık, Okuma Çemberi uygulamaları ve soru çözüm saatleriyle desteklenir,
  3. Fen Bilimleri dersi, Bilim Uygulamaları dersiyle desteklenirken, Küresel Okur Yazarlık dersi, Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilenleri kalıcı hale getirir.

Ortaokul öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri projelerle takım çalışmasını işe koşar ve edindikleri bilgileri uygulamaya aktarırlar.

Suje Okulları Derse Ait Derslik

Öğrenmenin Ciddi Bir Eğlence Olduğu Yer: SUJE