Hoş Geldiniz


İlkokul

Kaliteli Bir Eğitim Fark Yaratır

Suje’de bizler ilkokul yıllarının yeni nesil liderler, düşünürler ve yenilikçiler yetiştirecek temellerin atıldığı paha biçilmez zamanlar olduğuna inanırız


Okulumuzun en güçlü yanlarından biri, ana dersleri destekleyen interdisipliner programlardır.

Bir yandan onların zihinsel ve akademik gelişimlerini desteklerken diğer yandan mutlu öğrenenler olmalarını önemseriz.

Her sınıf seviyesi için özel olarak dizayn edilmiş sınıflarımızda akademik program, özel olarak geliştirilen materyallerle desteklenerek uygulanır. Böylece kalıcı öğrenme gerçekleşir ve sık tekrarlara ihtiyaç kalmaz.

Suje'de Kaliteli bir eğitim fark yaratır.

Yabancı Dil Öğrenimi

Okul programımızda,yabancı dil ders saatleri ağırlıklı yer tutar.

Bir yandan onların zihinsel ve akademik gelişimlerini desteklerken diğer yandan mutlu öğrenenler olmalarını önemseriz.

İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda İngilizce konuşma, okuduğunu ve dinlediğini anlama ile yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları dil öğretimizin temelini oluşturur.

Yabancı Dil
Suje'de yabancı dil öğrenimi

Matematik Öğretimi

Suje’de matematik becerileri öğretimi, öğrenci öğrenmesini en üst seviyeye çıkarmak için çoklu öğretim stratejileri kullanılarak yapılır. Özel olarak tasarlanan öğretim araçları matematik öğretimimizin olmazsa olmazlarıdır.

Bir yandan onların zihinsel ve akademik gelişimlerini desteklerken diğer yandan mutlu öğrenenler olmalarını önemseriz.

Öğretim araçlarıyla destekli ve etkileşimli uygulamalarla öğrencilerin cesur fikirleri için ortam sağlanır ve bilgi ile doğrudan etkileşime giren öğrenciler tekrarlara gerek duymadan matematiği öğrenirler.

Suje’de öğrenciler matematik dersine ek olarak bir de “Matematik Stratejileri” dersi alırlar. Ünitelere ait kazanımlar, kazanımların işaret ettiği kavramlar ve kavramlar arası ilişkiler ders tasarımlarının özünü oluşturur.

Suje’de öğrenciler, çözümlerinin ardındaki nedeni açıklama şansına sahiptir. Bu sayede, muhakeme becerileri gelişir ve eleştirel düşünürler.

Suje'de matematik öğrenimi

İnterdisipliner Çalışmalar

O kulumuzun en güçlü yanlarından biri, ana dersleri destekleyen interdisipliner programlardır.

Matematik Stratejileri Dersi

Düşünme Eğitimi Dersi

Küresel Okur Yazarlık Dersi

Proje Askıda: Tasarım Odaklı

Düşünme Çalışmaları

Okuma Çemberi (Reading Circle) Dersi

Ekolojik Farkındalık Dersi

Eğlenceli Şeyler Dersi

Suje'de interdişsipliner ÇalışmalarAçık Hava Sınıfları

S uje’de her gün “Okul Dışarıda Günü”dür. Çünkü

Suje’de öğrenme ortamı sadece sınıflar ve uygulama derslikleri (atölyeler) değildir. Onlarca meyve ağacının altında yemyeşil çimenlerin üzerinde, tertemiz havada ders yapmak Suje öğrencilerinin rutinleri arasındadır.

Doğayla etkileşime giren çocuk düşünür, sorgular, hipotezler kurar, uygular, hata yapar ve en önemlisi doğadan bir sürü merak tohumu toplar.

Suje Açık Hava Sınıfları

Veli İletişimi

S uje’de her eğitim öğretim döneminin başında “Müfredat Günü” toplantıları yapılır. Toplantıda çeyrek dönemlere ait akademik hedefler paylaşılır ve bir eğitim öğretim yılının özeti olan “akademik takvim” velilerimize ulaştırılır.

Her veliye özel toplantı

Müfredat günü toplantılarının yanında her çeyrekte PDR uzmanı, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinin yer aldığı öğrenciye özel toplantılar yapılarak süreç değerlendirilir.

Müfredat günü toplantılarının yanında her çeyrekte PDR uzmanı, sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenlerinin yer aldığı öğrenciye özel toplantılar yapılarak süreç değerlendirilir.

Suje Okulları Veli İletişimi

Öğrenmenin Ciddi Bir Eğlence Olduğu Yer: SUJE