Suje Okulları Resmi Web Sitesi
Courses Images

Uygulamalı Ders Detayları

Bir konunun ezberlenmesi birçok öğrencinin test sınavlarını geçmesini sağlayabilir. Ancak matematiksel kavramların ve konuların yüzeysel kavranışı, daha karmaşık problemler için sağlam bir temel oluşturmaz. Bu nedenle Suje’de öğrenciler soyut bir kavramı fiziksel bir senaryoya nasıl dönüştüreceklerini bilir, çözümlerini açıklar ve gerekçelendirirler.

Bizler, her öğrencimizde öğrendikleri stratejilerden birinin karşılık bulacağını bilir, onlara problemleri çözmenin farklı yollarını öğretiriz. Bu sayede öğrencilerimiz, kendileri için en verimli stratejiyi seçer ve uygularlar. Onların matematiksel düşünürler olmalarını ve matematik "yapabilme" yetenekleri konusunda kendilerine güvenmelerini önemseriz.

PARTNERLERİMİZ