Suje Okulları Resmi Web Sitesi
Courses Images

Uygulamalı/Deneyimsel Öğrenme

Meşgul Eller, Meşgul Beyin

SUJE’de, “Hands On Activities” uygulamalı derslerimizden bir diğeridir. Kimi zaman konumuz Fen Bilimleri kimi zaman Matematik ya da Sosyal Bilgilerdir.

SUJE’de bu ders kapsamında 1, 2, 3 ve 4. sınıflar düzeyinde müfredat boyunca özel uygulamalı sınıf etkinlikleri planlanmıştır.

Bu sayede SUJE’nin öğrencileri sadece kitaplar ve sorular aracılığıyla bilgi almak yerine, öğrendikleri konuya aktif olarak katılırlar. Eleştirel düşünme, takım çalışması ve sorunlara yaratıcı çözümler bulmak için gruplar halinde çalışırlar.

Suje Okulları, Tales Kampüsü öğrencileri eğitmenleri eşliğinde çalışmalarını yürütür ve atölye çalışmalarından Tales Kampüsü öğrencilerinin tümü yararlanır

PARTNERLERİMİZ