Suje Okulları Resmi Web Sitesi
Courses Images

Proje Detayları

Analitik Düşünme ve Programlamaya Giriş

Bu dersteki amaç, öğrencilerin yaşları ve psiko-sosyal gelişme düzeylerini de dikkate alarak geleceğin dünyasında en önemli becerilerden birisi olan analitik düşünce yeteneğini kazandırmak ve programlamayı analitik düşünceyi ifade etmek, analitik düşünce becerisini kanıtlamak için bir araç olarak kullanmaktır.

Eğitim planı matematik, geometri, olasılık, hatta istatistik gibi konulardaki temel kavramları, düzeye göre ayarlanmış şekilde sadeleştirilmiş temel bilim ve mühendislik deneylerini programlama ortamında hayata geçirmektir. Araç kümesi olarak fiziki oyuncaklar, çocuklar için tasarlanmış güvenli elektro-mekanik deney setleri yanı sıra ilerleyen dönemde bilgisayar programlama ortamı da kullanılmaktadır.

Bilgisayarın bir üretim aracı, tablet gibi erişim arayüzlerinin ise birer tüketim aracı olarak tasarlandığı göz önüne alınmaktadır. Programlama dili olarak başlangıçta Scratch, ilerleyen aşamada ise Python kullanılacaktır. Öğrencilerin hem bireysel hem de takım çalışması halinde gerçekleştirecekleri değişik deneyimler tasarlanmıştır.

Bilgisayar programlama konusunda özel yetenek sergileyen öğrencilere için ise sınıfın geri kalanı ile olan bütünlüğü bozmayacak şekilde her çalışmanın daha karmaşık ve ileri bir düzeyi sunulacaktır. Böylece sınıf düzeni bozulmadan ileri düzey öğrenme teşvik edilecektir.

PARTNERLERİMİZ